Startpagina

Menu


Bewijs van onschuld

Feit nr 1 uit 2015:


In de logboeken van de gemeente Vaals staat een 4 teveel in de derde regel die de inbraken zou moeten aantonen.


Korte uitleg:

Op een webserver draait een logboek. Dit logboek wordt gedurende 24 uur per dag bijgehouden. Op het einde van de dag, kort na 00:00 uur, wordt een bestand door de server aangemaakt die de systeembeheerder dan zelf kan bewaren zolang hij dat wil. Dit bestand is een tekst bestand dat iedereen kan wijzigen. Ik noem dit bestand vanaf nu bestand “X”. Het originele logboek op de server wordt elke dag met één dag opgeschoond. Hierbij wordt het bestand dat 1 jaar oud is automatisch gewist. Belangrijk om te onthouden is dat bestand “X” door de server wordt aangemaakt en niet door een mens. Belangrijk omdat een computer geen typefouten maakt. Dat doet nu eenmaal alleen een mens.

Bewijs uit politiedossier:

In 2015 had ik nog niet de beschikking over mijn politiedossier. Dit verkreeg ik pas in 2017. De twee vieren kon ik in 2015 alleen zien op een rapportage van de gemeente zelf. Toen ik hier op wees kreeg ik te horen dat het een typefout was. Dit was goed mogelijk en daarom werd hier geen aandacht meer aan geschonken. In 2017 zag ik echter in het politiedossier dat deze twee onmogelijke vieren ook in bestand “X” stonden. Dat betekent dus logischerwijs dat de typefouten in bestand “X” waren gemaakt. Aangezien bovenstaande regels door de server zelf werden aangemaakt kan er geen typefout inzitten. Een software fout is onmogelijk aangezien dit dan bij Microsoft bekend zou moeten zijn en had de rest van de wereld ook tegen deze fout moeten aanlopen. Dit is dus niet zo.

Even nog heel simpel:
Als de server dit bestand had aangemaakt had er 3 keer dezelfde user agent in moeten staan. Dus dat zag er dan zo uit:
Mozilla/5.0+(Android/4.4.2-EAS1.3:+rv:36.0)+Gecko/20100101 +Firefox/36.0
Mozilla/5.0+(Android/4.4.2-EAS1.3:+rv:36.0)+Gecko/20100101 +Firefox/36.0
Mozilla/5.0+(Android/4.4.2-EAS1.3:+rv:36.0)+Gecko/20100101 +Firefox/36.0

Zijn de 3 regels in het bestand geplaats nadat het stuk al door de server is aangemaakt dan is een dergelijke typefout te verklaren en dan kan het er zo uit zien:
Mozilla/5.0+(Android/4.4.2-EAS1.3:+rv:36.0)+Gecko/20100101 +Firefox/36.0
Mozilla/5.0+(Android/4.4.2-EAS1.3:+rv:36.0)+Gecko/20100101 +Firefox/36.0
Mozilla/5.0+(Android/4.4.2-EAS1.34:+rv:36.0)+Gecko/20100101 +Firefox/36.0

Duidelijk is dus dat de regels, die de inbraak zouden moeten bewijzen, handmatig zijn ingevoerd.

De vraag is dan ook: "Hoe komen deze vieren in het bestand 'X' terecht?"

Wat zegt de firma Hoffmann hierover in de fabeltjeskrant?


Het is wel heel erg gemakkelijk om te zeggen dat de extra vieren in de derde regel in eerste instantie niet te verklaren zijn. In een tweede instantie wordt er ook geen verklaring door Hoffmann voor gegeven. Sterker nog, er wordt helemaal geen verklaring gegeven.

Wat had Hoffmann moeten doen:

Uit een telefoontje met Microsoft werd meteen duidelijk dat er maar één verklaring is voor deze vieren. Namelijk: “handmatige manipulatie oftewel fraude”. Ook Hoffmann had even naar Microsoft kunnen bellen en hadden zij hetzelfde antwoord gekregen. Aangezien dit echter meteen mijn onschuld en ook de fraude binnen de gemeente zou aantonen deed men liever niets. Het onderzoek is er duidelijk op gericht om mij de schuld te geven en de fraude onder de mat te vegen.


Ja Kwaliteit onderzoek Nee
Heeft Hoffmann een degelijk onderzoek gedaan? X
Heeft Hoffmann een bewijs geleverd? X
Heeft Hoffmann een verklaring gegeven hoe deze vieren in het “X” bestand kwamen? X
Afhankelijkheden?
Geen

Tot op heden heeft de gemeente niet kunnen aantonen hoe deze vieren in bestand “X” zijn gekomen. Wel had Hoffmann het glorieuze idee om mij de schuld hiervan te geven. Ik zou de user agent zelf hebben aangepast met een extensie in de browser. De user agent is een digitale handtekening die elke browser stuurt wanneer men een website bezoekt. De twee vieren zijn hier een onderdeel van. Feit is echter dat wanneer ik de user agent zou hebben aangepast dat dit nog steeds niet de twee extra vieren in het X-bestand verklaart. De gegevens uit de user agent die van mijn telefoon komen, veranderen niet meer nadat de server deze ontvangen heeft. De user agent wordt maar één keer verstuurd en wordt zodra die door de server ontvangen is in het logboek geplaatst. De user agent zou dus in elke regel in het logboek gelijk moeten zijn. Dit is hier dus niet het geval en dat is onmogelijk. De beschuldiging dat ik zelf de user agent zou hebben gewijzigd is het volgende punt waarvan ik ga bewijzen dat het niet mogelijk is.

Zorgvuldigheidbeginsel

Duidelijk is dat het zorgvuldigheidsbeginsel hier wordt geschonden. Er wordt wat geroepen zonder bewijzen en dat is blijkbaar voldoende voor de gemeente Vaals om dit dan als zorgvuldig te betitelen en op basis hiervan onzorgvuldige besluiten te nemen. Zorgvuldig was geweest wanneer er echt een onderzoek hiernaar werd gedaan. We praten dan over één telefoontje met Microsoft.